گزارش تصویری؛

تدیوین برنامه های سال 97 بسیج دانشجویی با حضور مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار شد

جلسه تدوین برنامه های بسیج دانشجویی در سال 97 با حضور مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز برگرار شد

توسط مسئول بسیج دانشجویی استان البرز صورت گرفت؛

دیدار مسئول ناحیه بسیج دانشجویی با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد

مرتضی هاشمی با حضور در دفتر دکتر محمد حسن برهانی فر مسئولیت ایشان را به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تبریک گفت

به همت معاونت ارتباطات و فضای مجازی ناحیه بسیج دانشجویی صورت گرفت؛

مقاله ارزیابی تهدیدات سایبری فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن/قسمت چهارم

بهزاد معبودی: جامعه اطلاعاتی با خوراک اطلاعات، تغذیه و با رودخانه مبادلات سیراب می گردد. پیکره این جامعه از بی زمانی و بی مکانی شکل گرفته و بستری است ک...

آخرین اخبار