کد خبر:83405 تاریخ انتشار : 1396/6/26-13:23:36
محمدرضا امامی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های فنی و حرفه ای استان البرز گفت:
از توانایی های افراد درزمینه شغلی و تحصیلی خود استفاده کنند، مسئولین رابطه های فامیلی را کنار بگذارند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های فنی و حرفه ای استان البرز: مسئولین محترم شهر روابط های فامیلی و دوستی را در به کارگیری افراد جهت پیشرفت کشور کنار بگذارند تا افراد توانمند جامعه بتوانند خودی نشان دهند.
لینک کوتاه http://alborz.bso.ir/id/83405
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز محمدرضاامامی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های فنی وحرفه ای استان البرز گفت: ازتوانایی های افراددرزمینه شغلی وتحصیلی خوداستفاده کنند، مسئولین رابطه های فامیلی را کنار بگذارند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های فنی وحرفه ای استان البرز بیان کرد: مسئولین محترم شهر روابط های فامیلی ودوستی رادربه کارگیری افراد جهت پیشرفت کشورکناربگذارند تا افراد توانمند جامعه بتوانند خودی نشان دهند وبرای افراد باسواد وفارق التحصیلانی که هم اکنون درخانه نشسته اند وخاطرات دانشجویی خورا رقم میزنند جایی بازکنید وفرصت دهید ازانها استفاده شود.
امامی افزود: ؛قسمتی ازجامعه واقتصاد کشورما تبدیل به جامعه روابط نگرشده است ازدستفروشی ومسافرکشی فارق التحصیلان ارشد و دکتری بهترین دانشگاه های کشورگرفته تا مسئول شدن فرزند بی تجربه وبی سواد مقامات کشور...
جلوی اینگونه افرادبایدگرفته شود.
بنده به عنوان نماینده دانشجویان بزرگترین دانشگاه فنی وحرفه ای کشور که مقام معظم رهبری این دانشگاه ها را یکی ازمهم ترین قسمت درعرصه چرخه اقتصاد کشوردانسته اند،به این افراد اخطار میدهم که بیدار شوند واگر نه، طوری بیدارشان خواهیم کردکه دیگرنتوانند بخوابند
امامی گفت: با به کار نگرفتن افراد باسواد وتوانمند درعرصه های کشوری نه تنها به کشورمان لطمه میزنیم بلکه به منابع کل جهان و سیستم مواداولیه  میز وصندلی و....که برای تحصیل دانشجویان تدارک دیده میشودهم اسیب وارد میکنیم
امامی درمورد چرخه پیوسته و یکپارچه تولیدات وخدمات جهت تحصیل گفت:این همه زحمت وتولید وتلاش برای اینکه اخر یک فارق التحصیل به مسافرکشی ودست فروشی روی بیاورد،مسافرکشی یکی ازخدمات جامعه  است اماتحصیلات تکمیلی وتخصصی هم نیازندارد!! یک تحقیق میدانی کرده ام شما هم میتوانید درطی نیم ساعت آن راتجربه کنیدوبه آن یقین بیاورید، به نزدیک ترین اداره محل زندگیتان بروید وازتحصیلات مدیر تا آبدارچی اطلاع بیابید آن موقع متوجه میشوید که این همه دغدغه اموزشی دارد تباه میشود.
امامی درمورد تولیدات داخلی بیان کرد:
دلیل عدم حمایت مردم ایران ازتولیدات داخلی صرفا کیفیت پایین کالااست، که همین امر بر میگردد به بعضی مدیران که افراد تاثیرگزار و طراحان کالاها راتنها ازروابط انتخاب میکنند.
و دراخرهم کالایی بدون کیفیت واستاندارد تولید میشود علت به کارگروکارمند کارگاه وکارخانه جات تولیدی برنمیگردد بلکه تنهاعاملانش مدیرانی اند که روابط را مقدم براصول دانش میدانند .
امامی افزود:رابطه نگری مسئولین باعث تنش بازارفروش تولیدات وکالای داخلی شده است. همیشه تاکیدات امام خمینی ورهبری عزیزمان رسیدگی به حال محرومان ومستضعفان بوده است.
مسئولین عزیز آیا به رهنمودهای امام و رهبری عمل میکنید ویا ازیادتان رفته است،جالب این است که همیشه رهبرعزیزمان درسخنرانی هایش به رسیدگی ازحال محرومان ما را توصیه کرده است .
منظوره سخنم باکسانی است که خودشان میدانند... .ونه همه بخش ها.

 
نظرات
نام:
ایمیل:
* کد امنیتی:
* نظر: