به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج صورت گرفت؛

مراسم گرامیداشت روز دانشجو با سخنرانی دکتر زاکانی در سالن همایشات دانشگاه آزاد کرج برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان و سخنرانی دکتر زاکانی در سالن همایشات دانشگاه آزاد کرج برگزار شد

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز صورت گرفت؛

بازدید مسئول ناحیه بسیج دانشجویی از بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

مرتضی هاشمی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز به منظور سرکشی از روند فعالیت های بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در دفتر بسیج دانشگاه حاضر شد.

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز صورت گرفت؛

بازدید مسئول ناحیه بسیج دانشجویی از بسیج دانشگاه علمی کاربردی استان البرز برگزار شد

مرتضی هاشمی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز به منظور سرکشی از روند فعالیت های بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی در دفتر بسیج دانشگاه حاضر شد

با حضور دانشجویان صورت گرفت؛

سخنرانی دانشجوی بسیجی محراب نجعی نژاد پیش از خطبه نماز جمعه مهرشهر

ما دانشجویان ضمن ابراز انزجار از سیاستهای شیطانی و مکارانه دولت های مستکبر بالاخص ایالات متحده آمریکا یکبار دیگر نگرانی عمیق خود را از دخالت های منفعت ط...

آخرین اخبار